Ewangelia o Jezusie Chrystusie

1. Bóg jest dobrym Stwórcą.

Niebo, ziemia, gwiazdy,planety, oceany, zwierzęta, rośliny … Wszystkie te dzieła, ich konstrukcja, przeznaczenie i życie jednoznacznie wskazują na to, że istnieje wszechmocny Autor, który nie tylko stworzył świat, ale ciągle podtrzymuje jego istnienie. Bóg stworzył też ludzi, aby przedstawiali sobą, swoim życiem to, jaki On jest. Dał nam wszystko co potrzebne do życia; zmysły i emocje do odczuwania radości, spełnienia, przyjemności. Stworzył Wszechświat, byśmy Go chwalili, ciesząc się życiem w bliskiej zażyłości z Nim.

2. Człowiek stał się grzeszny.
Bóg nadał pewien nakaz,który Adam z Ewą złamali. Od tamtej pory wszyscy posiadamy serca,które nie chcą czynić tego, co Bogu się podoba. Chcemy sami kierować naszym życiem. Nie kochamy Go z całego serca, duszy i siły swojej – tak jak tego nakazał w Przykazaniach. Pomyśl ile razy złamałeś Jego Przykazania, ile razy skłamałeś, wziąłeś coś co nie należało do ciebie, byłeś nieposłuszny rodzicom, pożądałeś czegoś, lub kogoś. Słowo Boże przestrzega jednak, że Bóg będzie żądał od nas zdania rachunku za to, jak żyliśmy.

3. Bóg jest sprawiedliwym Sędzią.
To co posiadasz, jak i to kim jesteś – wszystko jest własnością Boga, który stworzył świat i pozwala byś z tego korzystał. Biblia mówi, że człowiek posiada jedno życie, a potem każdy spotka się z Wszechmogącym i wszystkowiedzącym Bogiem twarzą w twarz na Sądzie Ostatecznym. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, więc nie da się go przekupić dobrymi uczynkami. Jak sprawiedliwy Bóg mógłby uniewinnić tego, który jest winny?

4. Jezus umarł i zmartwychwstał.
Bóg okazał swoje miłosierdzie 2000 lat temu, kiedy posłał swojego Syna, by wziął na siebie karę, która należy się złoczyńcom i umarł w ich miejsce. Każdy z nas powinien umrzeć i być potępiony za każdy swój grzech. Choć Bóg mógłby nas zostawić w takim stanie jakim jesteśmy, to jednak Jezus wziął na siebie całą naszą winę i Bóg Ojciec potraktował swojego jedynego Syna jak przestępcę wylewając na Niego cały gniew, który się należał każdemu z nas. Następnie Jezus po tym wszystkim zmartwychwstał pokazując, że Jego ofiara za nas została przyjęta przez Ojca i pokonał śmierć oraz usunął potępienie.Teraz wzywa wszystkich do nawrócenia od grzechu i uwierzenia w to, że w Jego śmierci i zmartwychwstaniu mamy całkowite przebaczenie grzechów. Pojednaj się z Bogiem póki jest jeszcze czas!