Adres:

ul. Paderewskiego 37

42-300 Myszków

Przełożony Zboru:

Brat Andrzej
tel. +48 731 746 080
e-mail 17.andrzej@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Gołębiowski
e-mail: iod@poczta.kwch.org

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pomocą formularza.